Jesteś tutaj: Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU 2018 ROKU

6 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018 r. od godziny 7.30 do godz. 15.30

W pozostałe dni miesiąca sierpnia 2018 roku:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz.15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

Czytaj więcej o: ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU 2018 ROKU

„SIŁA JEST W TOBIE ! PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”. WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

27 kwietnia 2018

W dniach 13 marca, 9 i 23 kwietnia 2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady na temat przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. Spotkania odbyły się  w Chełmie Śląskim, Imielinie, Lędzinach.


Miały one na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie szczególnie wobec osób starszych, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawiska przemocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji bycia świadkiem oraz gdzie szukać pomocy.


Spotkania te miały być zachętą do mówienia o problemie przemocy, oraz zgłaszania jej  odpowiednim służbom.
Wykłady poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Kołodziej – Kwaśniak.

Dziękujemy wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za okazane zainteresowanie oraz udział w wykładach.

Czytaj więcej o: „SIŁA JEST W TOBIE ! PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”. WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

27 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach rozpoczęto realizację cyklu szkoleń dla członków szkolnych zespołów interwencji kryzysowej powstałych w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Pierwsze szkolenie p.n.„Interwencja wobec zagrożeń suicydalnych”. odbyło się w dniu 26.04.2018 roku.
liczba godzin całego cyklu szkoleń: 30 (6 spotkań po 5 godz. dydaktycznych).
Terminy, tematyka, prowadzący szkolenia:

Czytaj więcej o: SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

Zaproszenie na grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci. Zgodnie z Art.40 pkt.2 wymienionej ustawy rodzina zastępcza współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.     
Mając na uwadze powyższe zapraszamy do udziału w organizowanych dla Państwa spotkaniach grupy wsparcia. Poniżej przedstawiamy harmonogram i proponowane tematy:

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - GRUPA WSPARCIA
Autorytet w relacji opiekun-dziecko.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Nagradzanie a bycie konsekwentnym opiekunem.
21 maja 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.
25 czerwca 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Do udziału w organizowanych spotkaniach zachęcamy również dzieci pozostające
w rodzinnej pieczy zastępczej.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - SPOTKANIA DLA DZIECI

Posłuszeństwo a wyrażanie siebie.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Sympatia – dlaczego jednych lubimy a innych nie?
21 maja 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Jestem altruistą – czy warto pomagać innym?
25 czerwca 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00   

Czytaj więcej o: Zaproszenie na grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

Grupia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

5 kwietnia 2018
Powiększ zdjęcie ulotka%20dot.%20spotkań

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną prowadzonej przez psychologów .

wymiany doświadczeń,  
budowania poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i solidarności,
integracji oraz podejmowania działań na rzecz rozwiązywania nurtujących problemów danej grupy,
uzyskania wsparcia.

 

Czytaj więcej o: Grupia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIATOWYM CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

22 lutego 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) można skorzystać  z nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantów
- weteranów,
- zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
- kobiety w ciąży.

Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIATOWYM CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

15 stycznia 2018
Powiększ zdjęcie czarno%20białe%20zaproszenie%20grafika%20z%20pisem%20zaproszenie

Zapraszamy serdecznie do udziału w Grupie Wsparcia organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami.

Podczas wspólnych spotkań można:

poznać siebie i odzyskać wiarę we własne siły i możliwości,

zdobyć wiedzę na temat swoich praw,

dowiedzieć się, jak inni radzą sobie z trudnościami,

nauczyć się rozpoznawania i nazywania emocji,

nabyć umiejętności otwartego i jasnego komunikowania

uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, poradę prawną i socjalną,

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału w spotkaniach, które będą odbywać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32-324-08-14, 32-324-08-27.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Podsumowanie programu "AKTYWNY SAMORZĄD" za rok 2017

28 grudnia 2017

Powiat Bieruńsko-Lędziński na mocy porozumienia z dnia 22 czerwca 2012 r. przystąpił już po raz szósty do realizacji pilotażowego „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program zakłada wsparcie finansowe dla obszarów związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej o: Podsumowanie programu "AKTYWNY SAMORZĄD" za rok 2017