Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /aktywnewspieranie/template_s21_2/topAdv.php on line 3
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”


Beneficjent projektu: Powiat Bieruńsko - Lędziński


Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach


Partnerzy projektu: Gmina Bieruń i Gmina Imielin


Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
Lędziny 43-140 ul. Lędzińska 24


Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2017.


Wartość projektu: 1 689 971,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich - 1 436 475,35 zł

Artykuły

Ruszyły warsztaty

Przejdź do - Ruszyły warsztaty

Od września br. w Międzypokoleniowych Klubach Spotkań utworzonych w Bieruniu, Imielinie, Chełmie Śląskim, Bojszowach i Lędzinach ze środków Unii Europejskiej - dla animacji społeczno kulturalnych lokalnych społeczności, prowadzone są warsztaty, spotkania czy zajęcia sportowo-rekreacyjne. Do końca października zrealizowano łącznie ponad 140 godzin takich spotkań dla uczestników projektu oraz ich otoczenia - rodzin, przyjaciół, opiekunów.

Każdy z warsztatów pomaga rozwijać konkretne umiejętności , zachowania, postawy. W załączniku projektu na stronie internetowej PCPR i projektu prezentujemy szczegółowe opisy programów poszczególnych zajęć w MKS i ich lokalizacje. Tutaj ograniczymy się do krótkiego przedstawienia korzyści z udziału w nich.

14 listopada 2016
Czytaj więcej o: Ruszyły warsztaty

AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIALANIE” PARTNERSKI PROJEKT POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy naszego powiatu!

Zależy nam na wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na działania służące doskonaleniu umiejętności funkcjonowania społecznego, zawodowego, poprawie jakości życia Państwa.

Projekt „ Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, skoncentrowaliśmy wokół ważnych dla naszego powiatu wartości. Są one „ikonami” projektu. Poniżej przedstawiamy je i nasz sposób myślenia o nich.

 

TY” – Mieszkańcu naszego powiatu, ze swoimi potrzebami, problemami, ograniczeniami. Nie ma dla nas znaczenia jakim jesteś. Akceptujemy Twoje odmienne przekonania, płeć, status społeczny, ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością. TY jesteś podmiotem naszego projektu!

DZIALANIE” – Chcemy umożliwić każdemu z Państwa podjęcie działań, które przekładają się na poprawę Państwa sytuacji osobistej i zawodowej. Ze swojej strony przygotowaliśmy aktywne formy wsparcia w tych dążeniach.

PRACA” – Praca nad zmianą. Pomagamy w określeniu celów jakie dzięki projektowi chcą państwo osiągnąć, wspólnie z pracownikami socjalnymi pokreślicie Państwo sposoby dotarcia do tych celów, nazwiecie zachowania, kwalifikacje zawodowe, umiejętności jakie pragniecie doskonalić czy nabyć.

WSPARCIE”- W pracy nad zmianą nie pozostawiamy Państwa samych ! Pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, trenerzy umiejętności społecznych, coach,, psychoterapeuta są do Państwa dyspozycji. Oferujemy Państwu między innymi udział w treningach umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania problemów), warsztaty tematyczne w ramach spotkań w Międzypokoleniowych Klubach Środowiskowych (aktywnego stylu życia, florystyki, nordik wallking), kursy zawodowe – zgodnie z Państwa potrzebami. W ramach działań środowiskowych organizujemy także wydarzenia artystyczne oraz wycieczki.

ENERGIA” – Zainicjowanie przez projekt procesów, zjawisk w Państwa życiu, w życiu naszej społeczności pomnoży wartości – rodziny, pracy, wiary w swoje możliwości, nadziei na poprawę sytuacji. Przełoży się na poprawę relacji w rodzinach i otoczeniu.

 

Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” kierowany jest do ok. 85 mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych.

Do dnia 31.12.2017. działania projektowe koncentrować się będą na terenie wszystkich gmin powiatu w tym: w ramach umów partnerskich działania realizowane będą przez OPS na terenie gmin: Imielin, Bieruń zaś na terenie całego Powiatu z uwzględnieniem gmin Bojszowy, Chełm Śląski, Lędziny działania realizowane będą samodzielnie przez Powiat/PCPR Lędziny.

Na stronie internetowej projektu (http://pcpr.powiatbl.pl/aktywnewspieranie/p,65,oferta-zajec ) przedstawiamy szczegółowy harmonogram realizowanych form wsparcia, opisy celów poszczególnych warsztatów, informacje na temat możliwości kontaktu z pracownikami projektu.

 

8 listopada 2016
Czytaj więcej o: AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIALANIE” PARTNERSKI PROJEKT POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.

koncert Grzegorza Kapołki z zespołem organizowany w ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”

Przejdź do - koncert Grzegorza Kapołki z zespołem organizowany w ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”

Starosta Bieruńsko-Lędziński zaprasza na koncert Grzegorza Kapołki z zespołem organizowany w ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”. Program występu obejmuje rytmy bluesowe oraz rock'n'rollowe. Koncert odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku o godzinie 19:30 podczas trwania „Festynu Rodzinnego” w ramach XX Dni Chełmu Śląskiego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim przy ulicy Techników. Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszam!

 

 Starosta Bieruńsko – Lędziński

           Bernard Bednorz

18 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: koncert Grzegorza Kapołki z zespołem organizowany w ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”

VI Koncert Świętojański „Muzyka Polska”

Przejdź do - VI Koncert Świętojański „Muzyka Polska”

Starosta Bieruńsko-Lędziński zaprasza na VI Koncert Świętojański „Muzyka Polska” w wykonaniu Bojszowskiej Orkiestry Ponticello oraz Solistów organizowany w ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”. Koncert odbędzie się 26 czerwca 2016 roku o godzinie 18:00 w Kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. W programie utwory znanych polskich artystów, między innymi: Chopin, Kilar, Bacewicz, Karłowicz, Lutosławski. Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszam!

 

 Starosta Bieruńsko – Lędziński

           Bernard Bednorz

23 czerwca 2016
Czytaj więcej o: VI Koncert Świętojański „Muzyka Polska”