AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIALANIE” PARTNERSKI PROJEKT POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2016

Szanowni Państwo! Mieszkańcy naszego powiatu!

Zależy nam na wykorzystaniu środków Unii Europejskiej na działania służące doskonaleniu umiejętności funkcjonowania społecznego, zawodowego, poprawie jakości życia Państwa.

Projekt „ Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, skoncentrowaliśmy wokół ważnych dla naszego powiatu wartości. Są one „ikonami” projektu. Poniżej przedstawiamy je i nasz sposób myślenia o nich.

 

TY” – Mieszkańcu naszego powiatu, ze swoimi potrzebami, problemami, ograniczeniami. Nie ma dla nas znaczenia jakim jesteś. Akceptujemy Twoje odmienne przekonania, płeć, status społeczny, ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością. TY jesteś podmiotem naszego projektu!

DZIALANIE” – Chcemy umożliwić każdemu z Państwa podjęcie działań, które przekładają się na poprawę Państwa sytuacji osobistej i zawodowej. Ze swojej strony przygotowaliśmy aktywne formy wsparcia w tych dążeniach.

PRACA” – Praca nad zmianą. Pomagamy w określeniu celów jakie dzięki projektowi chcą państwo osiągnąć, wspólnie z pracownikami socjalnymi pokreślicie Państwo sposoby dotarcia do tych celów, nazwiecie zachowania, kwalifikacje zawodowe, umiejętności jakie pragniecie doskonalić czy nabyć.

WSPARCIE”- W pracy nad zmianą nie pozostawiamy Państwa samych ! Pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, trenerzy umiejętności społecznych, coach,, psychoterapeuta są do Państwa dyspozycji. Oferujemy Państwu między innymi udział w treningach umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania problemów), warsztaty tematyczne w ramach spotkań w Międzypokoleniowych Klubach Środowiskowych (aktywnego stylu życia, florystyki, nordik wallking), kursy zawodowe – zgodnie z Państwa potrzebami. W ramach działań środowiskowych organizujemy także wydarzenia artystyczne oraz wycieczki.

ENERGIA” – Zainicjowanie przez projekt procesów, zjawisk w Państwa życiu, w życiu naszej społeczności pomnoży wartości – rodziny, pracy, wiary w swoje możliwości, nadziei na poprawę sytuacji. Przełoży się na poprawę relacji w rodzinach i otoczeniu.

 

Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” kierowany jest do ok. 85 mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych.

Do dnia 31.12.2017. działania projektowe koncentrować się będą na terenie wszystkich gmin powiatu w tym: w ramach umów partnerskich działania realizowane będą przez OPS na terenie gmin: Imielin, Bieruń zaś na terenie całego Powiatu z uwzględnieniem gmin Bojszowy, Chełm Śląski, Lędziny działania realizowane będą samodzielnie przez Powiat/PCPR Lędziny.

Na stronie internetowej projektu (http://pcpr.powiatbl.pl/aktywnewspieranie/p,65,oferta-zajec ) przedstawiamy szczegółowy harmonogram realizowanych form wsparcia, opisy celów poszczególnych warsztatów, informacje na temat możliwości kontaktu z pracownikami projektu.