Jesteś tutaj: Start    Aktualności    Ruszyły warsztaty

Ruszyły warsztaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2016

Od września br. w Międzypokoleniowych Klubach Spotkań utworzonych w Bieruniu, Imielinie, Chełmie Śląskim, Bojszowach i Lędzinach ze środków Unii Europejskiej - dla animacji społeczno kulturalnych lokalnych społeczności, prowadzone są warsztaty, spotkania czy zajęcia sportowo-rekreacyjne. Do końca października zrealizowano łącznie ponad 140 godzin takich spotkań dla uczestników projektu oraz ich otoczenia - rodzin, przyjaciół, opiekunów.

Każdy z warsztatów pomaga rozwijać konkretne umiejętności , zachowania, postawy. W załączniku projektu na stronie internetowej PCPR i projektu prezentujemy szczegółowe opisy programów poszczególnych zajęć w MKS i ich lokalizacje. Tutaj ograniczymy się do krótkiego przedstawienia korzyści z udziału w nich.

Warsztat zdrowy styl życia:

poznanie wiedzy nt zasad zdrowego, racjonalnego odżywiania, opanowanie umiejętność doboru produktów do diety, umiejętność zaplanowania i przygotowania „zdrowych” posiłków.

Zmiana nawyków/postaw w zakresie odżywiania, rozwijanie postawy tolerancji na odmienne kultury.

Doskonalenie umiejętności komunikacji.

Warsztat samoobrony:

poznanie wiedzy o mechanizmach zachowania i reagowania człowieka, o technikach „stopowania” agresji. Poszerzenie świadomości nt. własnego stylu reagowania. Doskonalenie umiejętności koncentracji, walki „fair-play”. Kształtowanie nawyków pracy nad sobą i samodoskonalenia, postawy tolerancji. Rozbudzanie pasji.

Warsztat Nordik – walking:

poznanie wiedzy nt. korzyści z aktywnego stylu życia, wiedzy o mechanizmach funkcjonowania ciała, organizmu. Opanowanie umiejętność planowania, dyscyplinowania się. Kształtowanie nawyku aktywności, umiejętność konstruktywnego pokonywania trudności, kryzysów. Doświadczenie sukcesu osobistego. Rozbudzanie pasji do działania.

Warsztat wizażu:

poznanie wiedzy nt. znaczenia wizerunku w budowaniu relacji z otoczeniem, Wiedzy o zasadach savoir vivre, doboru kolorów, ubioru, makijażu do okoliczności społecznych, interpersonalnych.

Opanowanie umiejętność skomponowania stroju na różne okazje, umiejętność doboru dodatków.

Poprawa samopoczucia, wzrost samooceny. Rozwijanie postawy otwartości na zmianę.

Warsztat modelarski:

wiedza o podstawowych zasadach mechaniki, statyki, materiałach konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność przygotowania warsztatu pracy, koncentracji na działaniu. Uodpornienie na niepowodzenia. Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności. Rozbudzanie pasji.

Warsztat rękodzieła:

Poznanie ogólnie obowiązujących zasad estetyki, wiedzy o produktach wykorzystywanych w pracy.

Rozwijanie umiejętność planowania i organizacji pracy, doboru produktów, przygotowania warsztatu pracy, koncentracji na działaniu. Uodpornienie na niepowodzenia. Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności. Rozbudzanie pasji.

Warsztat florystyczny:

wiedza o roślinach, wiedza na temat zasad estetyki. Doskonalenie umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętności dobory produktów, przygotowania warsztatu pracy, koncentracji na działaniu. Uodpornienie na niepowodzenia. Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności. Rozbudzanie pasji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie zdjęcie z zajec 1

  zdjęcie z zajec 1

 • Powiększ zdjęcie zdjęcie z zajec 2

  zdjęcie z zajec 2

 • Powiększ zdjęcie zdjęcie z zajec 3

  zdjęcie z zajec 3

 • Powiększ zdjęcie zdjęcie z zajec 3

  zdjęcie z zajec 3