Jesteś tutaj: Start    Cele projektu

Cele projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel główny:

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w sferze zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:

  • wzrost zdolności zatrudnienia,

  • promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,

  • reintegracja społeczna,

  • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych,

  • nabycie umiejętności aktywnego poruszania na rynku pracy.