Jesteś tutaj: Start    Działania projektowe

Działania projektowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁANIA PROJEKTOWE OBEJMUJĄ WSPARCIE:

  • zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu; wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,

  • edukacyjne, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

  • społeczne, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

  • zdrowotne, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie z rynku pracy.

W ramach działań z zakresu aktywnej integracji wsparcie będzie miało charakter:

  • indywidualny w formie doradztwa i terapii,

  • grupowy w formie treningów, warsztatów, szkoleń,

  • stacjonarny formie poradnictwa specjalistycznego.

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym planowane jest utworzenie Międzypokoleniowych Klubów Spotkań w każdej z gmin, będących uzupełnieniem instrumentów aktywnej integracji. Dla uczestników i ich otoczenia zaplanowano wycieczki, koncerty czy zajęcia sportowe.