Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - psycholog

14 września 2018

ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU 2018 ROKU

6 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018 r. od godziny 7.30 do godz. 15.30

W pozostałe dni miesiąca sierpnia 2018 roku:
w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00
od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz.15.30
w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.00

Czytaj więcej o: ZMIANA GODZIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIESIĄCU SIERPNIU 2018 ROKU

„SIŁA JEST W TOBIE ! PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”. WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

27 kwietnia 2018

W dniach 13 marca, 9 i 23 kwietnia 2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykłady na temat przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. Spotkania odbyły się  w Chełmie Śląskim, Imielinie, Lędzinach.


Miały one na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie szczególnie wobec osób starszych, poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawiska przemocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia lub w sytuacji bycia świadkiem oraz gdzie szukać pomocy.


Spotkania te miały być zachętą do mówienia o problemie przemocy, oraz zgłaszania jej  odpowiednim służbom.
Wykłady poprowadziła psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Kołodziej – Kwaśniak.

Dziękujemy wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku za okazane zainteresowanie oraz udział w wykładach.

Czytaj więcej o: „SIŁA JEST W TOBIE ! PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH”. WYKŁADY DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

27 kwietnia 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach rozpoczęto realizację cyklu szkoleń dla członków szkolnych zespołów interwencji kryzysowej powstałych w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Pierwsze szkolenie p.n.„Interwencja wobec zagrożeń suicydalnych”. odbyło się w dniu 26.04.2018 roku.
liczba godzin całego cyklu szkoleń: 30 (6 spotkań po 5 godz. dydaktycznych).
Terminy, tematyka, prowadzący szkolenia:

Czytaj więcej o: SOS - POMOC SZKOLE W SYTUACJI KRYZYSU Cykl szkoleń dla członków Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej

Zaproszenie na grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

24 kwietnia 2018

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci. Zgodnie z Art.40 pkt.2 wymienionej ustawy rodzina zastępcza współpracuje z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.     
Mając na uwadze powyższe zapraszamy do udziału w organizowanych dla Państwa spotkaniach grupy wsparcia. Poniżej przedstawiamy harmonogram i proponowane tematy:

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - GRUPA WSPARCIA
Autorytet w relacji opiekun-dziecko.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Nagradzanie a bycie konsekwentnym opiekunem.
21 maja 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.
25 czerwca 2018r. w godzinach 12.30 – 14.00

Do udziału w organizowanych spotkaniach zachęcamy również dzieci pozostające
w rodzinnej pieczy zastępczej.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - SPOTKANIA DLA DZIECI

Posłuszeństwo a wyrażanie siebie.
23 kwietnia 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Sympatia – dlaczego jednych lubimy a innych nie?
21 maja 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00

Jestem altruistą – czy warto pomagać innym?
25 czerwca 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00   

Czytaj więcej o: Zaproszenie na grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

Grupia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

5 kwietnia 2018
Powiększ zdjęcie ulotka%20dot.%20spotkań

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną prowadzonej przez psychologów .

wymiany doświadczeń,  
budowania poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i solidarności,
integracji oraz podejmowania działań na rzecz rozwiązywania nurtujących problemów danej grupy,
uzyskania wsparcia.

 

Czytaj więcej o: Grupia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIATOWYM CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

22 lutego 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) można skorzystać  z nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantów
- weteranów,
- zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
- kobiety w ciąży.

Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIATOWYM CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

15 stycznia 2018
Powiększ zdjęcie czarno%20białe%20zaproszenie%20grafika%20z%20pisem%20zaproszenie

Zapraszamy serdecznie do udziału w Grupie Wsparcia organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami.

Podczas wspólnych spotkań można:

poznać siebie i odzyskać wiarę we własne siły i możliwości,

zdobyć wiedzę na temat swoich praw,

dowiedzieć się, jak inni radzą sobie z trudnościami,

nauczyć się rozpoznawania i nazywania emocji,

nabyć umiejętności otwartego i jasnego komunikowania

uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, poradę prawną i socjalną,

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału w spotkaniach, które będą odbywać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32-324-08-14, 32-324-08-27.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej