Konferencja - placówki oświatowe w lokalnym systemie przecidziałania przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2015
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29.10.2015 roku odybyła się konferencja placówki oświatowe w lokalnym systemie przecidziałania przemocy.

Czy w powiecie nie ma pedofilów? Na pewno są. Rozpoznani siedzą w miejscach odosobnienia, ale to na pewno nie wszyscy. Jak rozpoznać resztę? A co, jeśli pedofilem jest ojciec, dziadek? Zdarzają się gwałty i inne akty przemocy, których nikt nigdzie nie zgłasza, bo mieszczą się one w kanonie kulturowym pewnych jednostek i grup ludzi. Różne środowiska generują różne zagrożenia i odpowiadające ich specyfice poziomy ryzyka. Nawet jeśli niektórzy z nas (dotyczy także ekspertów) widzą akty przemocy, mobbingu to nie zawsze reagują. „To nie moja sprawa” – takie jest najczęstsze tłumaczenie

Czy w powiecie nie ma pedofilów? Na pewno są. Rozpoznani siedzą w miejscach odosobnienia, ale to na pewno nie wszyscy. Jak rozpoznać resztę? A co, jeśli pedofilem jest ojciec, dziadek? Zdarzają się gwałty i inne akty przemocy, których nikt nigdzie nie zgłasza, bo mieszczą się one w kanonie kulturowym pewnych jednostek i grup ludzi. Różne środowiska generują różne zagrożenia i odpowiadające ich specyfice poziomy ryzyka. Nawet jeśli niektórzy z nas (dotyczy także ekspertów) widzą akty przemocy, mobbingu to nie zawsze reagują. „To nie moja sprawa” – takie jest najczęstsze tłumaczenie. Rodzaje przemocy, także w rodzinach, są różne. Najczęściej jest to mniej widoczna przemoc psychiczna, ekonomiczna, w dalszej kolejności fizyczna i inne. Dlatego chcemy, aby w szkołach pracowali konsultanci do spraw przeciwdziałania przemocy. Osoby przeszkolone, kompetentne, które specjalnie tym by się zajmowały, były zwolnione od organizowania akademii, robienia gazetek szkolnych itp. Konsultanci, którzy potrafiliby wymodelować i wprowadzić indywidualny, autorski, dopasowany do sytuacji system przeciwdziałania przemocy, „drugiemu życiu” szkoły i lokalnego środowiska, bo systemy uniwersalne bywają zawodne.


To olbrzymi skrót kolejnego, bardzo ciekawego wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez dra Aleksandra Mańkę podczas konferencji zorganizowanej przez Powiat i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła w województwie śląskim”. Konferencja nosiła nazwę „Placówki oświatowe w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i poświęcona była konsultantom szkolnym, postępowaniu interwencyjnemu w sytuacjach przemocy rodzinnej, integracji działań szkoły, policji, służb pomocy społecznej lokalnych władz w tym zakresie. Projekt „Konsultanci szkolni” przewiduje utworzenie w szkołach specjalistycznej sieci konsultantów ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy rodzinnej. Zorganizowana zostanie profesjonalna grupa wsparcia złożona z przedstawicieli szkół z terenu powiatu (nauczyciele, pedagodzy lub psychologowie szkolni), której zadaniem będzie doskonalenie wiedzy i kompetencji w problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozyskane kompetencje będą powielane przez członków tego zespołu w gronach pedagogicznych szkół, które reprezentują.Konferencja odbyła się 29 października w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. Uczestników i gości (między innymi przewodniczącą Rady Powiatu Annę Kubicę, starostów Bernarda Bednorza i Henryka Barcika) powitała Lidia Żurek, dyrektor PCPR, przedstawiając krótko cele i znaczenie projektu dla przeciwdziałania przemocy i co najmniej poprawnego funkcjonowania rodzin, wychowania dzieci i młodzieży. Niestety, niewiedza na ten temat – poza kręgami specjalistów – jest nadal duża i potrzeba wielu działań, aby uświadomić skalę zagrożeń i możliwości walki z nimi jak najszerszym kręgom społeczeństwa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Przemówienie Dyrektor PCPR

    Przemówienie Dyrektor PCPR

  • Powiększ zdjęcie Przemówienie Starosty

    Przemówienie Starosty