Cel główny projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kreowanie w środowisku szkolnym skutecznego systemu przeciwdziałanie i rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, związanych z przemocą w rodzinie. System ten ma opierać się na zintegrowanym potencjale kadry szkolnej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.