Cykl szkoleń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

CYKL SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA I REAGOWANIA W SYTUACJACH PRZEMOCYRODZINNEJ.

Szkolenie będzie obejmowało przede wszystkim problematykę: procedury wczesnego reagowania i postępowania wobec ryzyka przemocy rodzinnej; systemowe strategie rozwiązywania problemów przemocy rodzinnej; wspomaganie ucznia
w sytuacji ryzyka przemocy rodzinnej; inicjowanie interdyscyplinarnego modelu zapobiegania i reagowania w sytuacji ryzyka przemocy rodzinnej.