pytanie od nina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2015

Mój ojciec był osobą uzależnioną, obecnie jestem w szczęśliwym związku, jakie działania mam podjąć, aby w moim związku, w którym jest mąż i dzieci nie występowały problemy jak w mojej biologicznej rodzinie? Co to jest superwizja rodzinna?

Odpowiedź:

Z informacji przedstawionych przez Panią wynika, iż wychowywała się Pani w rodzinie z problemem uzależnienia. Wobec powyższego najprawdopodobniej jest Pani w grupie podwyższonego ryzyka powielenia schematu działania jaki występował w Pani rodzinie pochodzenia. Wzorce zachowań jakie Pani otrzymała w rodzinie biologicznej mogą negatywnie wpływać na Pani obecne funkcjonowanie, a tym samym mogą rzutować na Pani rodzinę.

Celem wypracowania odpowiednich działań zapobiegawczych, niezbędnym jest szczegółowe poznanie Pani sytuacji życiowej.

Wobec powyższego zapraszamy do kontaktu z superwizorem rodzinnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Superwizja rodzinna jest to metoda pracy pozwalająca spojrzeć na sprawę rodziny z innej perspektywy. Wiele zdarzeń w życiu wydaje się trudnych, a próby ich rozwiązania nie przynoszą pożądanego efektu. Może tak być, gdyż sposoby zaradcze pochodzą ciągle z tego samego źródła, a pozycja zajmowana względem problemu jest niezmienna. Superwizja to odmienny sposób spoglądania na pojawiające się trudności. Ma na celu działać prewencyjnie wobec dysfunkcji rodzinnych.