Centrum Superwizji Rodzinnej - Lędziny 2015

Adresaci projektu

Adresaci Projektu :

Rodziny o podwyższonym poziomie ryzyka (rodziny z rozpoznanym problemem przemocy

uzależnieniami, dysfunkcjami systemowymi itd.)

Zespół superwizorów rodzinnych (5 osób)

osoby, które wezmą udział w specjalistycznym szkoleniu po zakwalifikowaniu ich w drodze rekrutacji spośród pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów posiadających doświadczenie w pracy z rodziną