Centrum Superwizji Rodzinnej - Lędziny 2015

Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /superwizja/template_s04_1/topAdv.php on line 3

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie projektu "Centrum Superwizji Rodzinnej - Lędziny 2015".

Działania projektu odnoszą się do priorytetu I. Programu Osłonowego "Zitensyfikowanie działąń mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie". Skoncentrowane są na stymulowaniu rodzin rodzin do rozwijania własnego potencjału ochronnego ograniczającego ryzyko przemocy. Ma to zapobiec powtarzaniu kolejnych cyklów przemocy, powielaniu wadliwych wzorców zachowań i nawykowych rekacji w sytuacji napięc rodzinnych

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie przemówienie%20dyrektor%20Lidia%20Żurek
11 grudnia 2015

Konferencja podsumuwująca projekt

Dnia 10 grudnia 2015 r. w Bieruńskim Ośrodku Kultury odbyła sie konferencja podsumuwująca projekt w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” pn.: „CENTRUM SUPERWIZJI RODZINNEJ

 

Czytaj więcej o: Konferencja podsumuwująca projekt
11 grudnia 2015

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu

Rodziny zamieszkujące Powiat Bieruńsko – Lędziński miały możliwość przez okres trzech miesięcy uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z superwizorami, warsztatach i treningach wzmacniających ich kompetencje wychowawcze, klubie rodzinnym, indywidualnych konsultacjach i grupie wsparcia.

Powyższe działania skierowane względem mieszkańców naszego powiatu miały na celu zaktywizowanie do spojrzenia na swoje życie i funkcjonowanie z szerszej pespektywy ...

Czytaj więcej o: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu
27 listopada 2015

Artykuł - "Efektywna komunikacja w rodzinie"

W jaki sposób komunikować się w Rodzinie – czyli jak mówić o swoich potrzebach, uczuciach, oczekiwaniach, ale również o tym jak słuchać, by rozumieć siebie nawzajem…

Czytaj więcej o: Artykuł - "Efektywna komunikacja w rodzinie"
23 października 2015

Zapraszamy na warsztaty i treningi dla rodziców

HARMONOGRAM WARSZTATÓW I TRENINGÓW DLA RODZICÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Październik – Listopad 2015r ....

 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na warsztaty i treningi dla rodziców
23 października 2015

Zapraszamy do klubu rodzinnego

Terminy spotkań w klubie rodzinnym

HARMONOGRAM na miesiąc Wrzesień – Grudzień 2015r przedstawia się następująco ...

Czytaj więcej o: Zapraszamy do klubu rodzinnego