Jesteś tutaj: Start / Działania

Działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działania Projektu bezpośrednio skierowane do rodzin o podwyższonym poziomie ryzyka:

  1. Superwizje rodzinne – każda rodzina uczestniczy w indywidualnych sesjach rodzinnych, podczas których superwizuje własne problemy. Superwizor stymuluje potencjał systemu rodzinnego w stronę pogłębiania lub budowania zasobów ochronnych. Działania superwizora powinny zmierzać do reorganizowania systemu rodzinnego przede wszystkim w zakresie: zmiany wadliwych pozycji w systemie rodzinnym, redukowania wadliwych nawyków i powielania wzorców reakcji i zachowań, renegocjowania granic wewnątrzsystemowych, redefiniowania problemów rodzinnych, funkcji i ról, odnajdywaniu zasobów systemowych. Superwizje grupowe mają charakter weryfikacji i modelowania na zasadach grupy wsparcia. Będą jednak stymulowane przez superwizora i dotyczyć powinny konkretnych problemów: zachowań, postaw, umiejętności, itp. istotnych dla uczestników.
  2. Warsztaty i treningi dla rodziców – cykl o charakterze edukacyjnym, korekcyjnym, modelującym umiejętności: wychowawcze, kontroli zachowań, partnerskie, komunikacyjne w rodzinie. W ramach modułu edukacji i reedukacji przekazana zostanie wiedza dotycząca: standardów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, możliwości Reagowania i pozyskiwania wsparcia, sytuacji dziecka w rodzinach przemocowych, dynamiki i konsekwencji procesów przemocowych, itd.
  3. Konsultacje rodzinne - Centrum Superwizji Rodzinnej prowadzi konsultacje dla uczestników projektu oraz lokalnej społeczności. Konsultacje dotyczą spraw związanych z problemami rodziny, które stanowią ryzyko jej destabilizacji. Konsultacje są adresowane również do indywidualnych członków rodziny w sprawach, których nie da się rozwiązywać podczas sesji rodzinnych
  4. Klub Rodzinny - forma swobodnego spędzania czasu całej rodziny, podczas której będą modelowane czynniki ochronne systemu rodzinnego. Spotkania będą poświęcone projekcjom filmów, działaniom rekreacyjnym i rozrywce. Animatorami zajęć będą eksperci projektu. To działanie będzie modelowało nawyki spędzania wolnego czasu, rekreacji, edukacji rodzinnej, itp. Rodzina powinna odnaleźć w tych sytuacjach dodatkową możliwość rozładowywania napięć wewnątrzrodzinnych.  Zadaniem realizatorów projektu jest zmotywowanie uczestników oraz środowiska lokalnego do kontynuowania intencji projektu. Projekt ma zainicjować działania, które powinny być spontanicznie kontynuowane po jego zakończeniu przez uczestników przy wsparciu władz lokalnych. Klub Rodzinny - jako nieodpłatna forma spędzania wolnego czasu dla rodzin.
  5. Grupy Wsparcia Rodzin Problemowych - samopomocowa grupa rodzin z podwyższonym poziomem ryzyka.
  6. Grupy Wsparcia dla Rodziców - samopomocowa grupa rodziców z problemami wychowawczymi