Oczekiwane rezultaty projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poprawa sytuacji rodzin o podwyższonym poziomie ryzyka poprzez:

  1. pogłębienie kompetencji rodzicielskich optymalizujących sytuację dziecka w rodzinie,
  2. poprawa poziomu kontroli zachowań w rodzinie,
  3. pogłębienie świadomości w zakresie obszarów ryzyka oraz zasobów chroniących rodzinę,
  4. wprowadzenie do lokalnej sieci wsparcia superwizorów rodzinnych jako formy uzupełniającej działania lokalnych służb i instytucji.

Zwiększenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą:

  1. uzupełnienie procedur postępowania wobec rodzin dotkniętych przemocą  o wspomaganie nie będące zadaniem ustawowym lokalnej sieci wsparcia,
  2. wspomaganie rodzin przemocowych dodatkowym działaniem wykraczającym poza działania interwencyjne, uzupełnienie standardów wspomagania rodziny przemocowej o oddziaływania wobec dziecka, które nie jest bezpośrednią ofiarą przemocy