Jesteś tutaj: Start / Porady / Zbiór porad

Zbiór porad

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 listopada 2015

pytanie od nina

Mój ojciec był osobą uzależnioną, obecnie jestem w szczęśliwym związku, jakie działania mam podjąć, aby w moim związku, w którym jest mąż i dzieci nie występowały problemy jak w mojej biologicznej rodzinie? Co to jest superwizja rodzinna?

Odpowiedź:

Z informacji przedstawionych przez Panią wynika, iż wychowywała się Pani w rodzinie z problemem uzależnienia. Wobec powyższego najprawdopodobniej jest Pani w grupie podwyższonego ryzyka powielenia schematu działania jaki występował w Pani rodzinie pochodzenia. Wzorce zachowań jakie Pani otrzymała w rodzinie biologicznej mogą negatywnie wpływać na Pani obecne funkcjonowanie, a tym samym mogą rzutować na Pani rodzinę.

Celem wypracowania odpowiednich działań zapobiegawczych, niezbędnym jest szczegółowe poznanie Pani sytuacji życiowej.

Wobec powyższego zapraszamy do kontaktu z superwizorem rodzinnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Superwizja rodzinna jest to metoda pracy pozwalająca spojrzeć na sprawę rodziny z innej perspektywy. Wiele zdarzeń w życiu wydaje się trudnych, a próby ich rozwiązania nie przynoszą pożądanego efektu. Może tak być, gdyż sposoby zaradcze pochodzą ciągle z tego samego źródła, a pozycja zajmowana względem problemu jest niezmienna. Superwizja to odmienny sposób spoglądania na pojawiające się trudności. Ma na celu działać prewencyjnie wobec dysfunkcji rodzinnych.

5 listopada 2015

pytanie od Esmera

Jakie metody pracy z rodziną przynoszą najskuteczniejszy efekt?

 

Odpowiedź:

W zależności o tego jak funkcjonuje rodzina i z jakimi zmaga się trudnościami, odpowiednio skuteczny efekt możną uzyskać inną metodą pracy. Nie jest możliwym określenie zbioru skutecznych metod pracy względem wszystkich rodzin.

W ramach projektu „Centrum superwizji rodzinnej” zapraszamy na warsztaty, treningi i spotkania klubu rodzinnego, celem pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych metod pracy bezpośrednio w Pani rodzinie.