Jesteś tutaj: Start / O projekcie

O projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej  w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"- Edycja 2015

Działania projektu odnoszą się do priorytetu I. Programu Osłonowego "Zitensyfikowanie działąń mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie". Skoncentrowane są na stymulowaniu rodzin rodzin do rozwijania własnego potencjału ochronnego ograniczającego ryzyko przemocy. Ma to zapobiec powtarzaniu kolejnych cyklów przemocy, powielaniu wadliwych wzorców zachowań i nawykowych rekacji w sytuacji napięc rodzinnych