Jesteś tutaj: Start / Zespół superwizorów

Zespół superwizorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ewa Długajczyk

Certyfikowany superwizor rodzinny.

Certyfikowany profilaktyk systemowy.

Pedagog. Od wielu lat pogłębia swoje kompetencje i specjalizuje się w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka. Aktywnie prowadzi działania praktyczne i nadal rozwija swoje umiejetności w zakresie profilaktyki systemowej terapii dysfunkcji rodzinnych, uzależnień behawioralnych oraz innych zagrożeń. Jest członkiem zespołu metodycznego Kraina Świetlików programu profilaktycznego, adresowanego do rodzin z małym dzieckiem.

Obecnie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, specjalizuje się w pracy z rodzinami zastępczymi i ich dziećmi.

Ewa Długajczyk

Justyna Stopka

Certyfikowany superwizor rodzinny. Mediator.

Socjolog. Swoje kompetencje rozwijała podczas licznych szkoleń z zakresu pracy z rodziną. Pracuje z rodzinami i osobami indywidualnymi w nurcie behawioralno poznawczym wykorzystując skutecznie techniki skoncentrowane na rozwiązywaniu i pozytywnym wzmocnieniu.

Aktualnie pracuje z rodzinami na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Justyna Stopka

Renata Drozd

Certyfikowany superwizor rodzinny.

Pedagog, ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: mediacji rodzinnych, aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zasad prowadzenia grup wsparcia oraz realizacji projektów systemowych. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Inspektora w Dziale Ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Renata Drozd
 

Agnieszka Staszczyk-Jarczyk

Certyfikowany superwizor rodzinny.

Certyfikowany coach.

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, mediator rodzinny i współzałożycielka Krajowego Stowarzyszenia Mediator agere-de. Psycholog Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej; prowadzi poradnię psychologiczną w prywatnym centrum medycznym. Pracuje m.in z rodzinami w kryzysie, rodzinami przemocowymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

 Agnieszka Staszczyk-Jarczyk

 Magdalena Kubeczko

Certyfikowany superwizor rodzinny.

Socjoterapeutka

Pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą.  Doskonaliła swoje kompetencje podczas licznych warsztatów i szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, prowadzenia grup wsparcia, prowadzenia rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu, przemocy domowej.  Uczestnik licznych superwizji metodą systemową.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

 Magdalena Kubeczko